Skip to content

Cao Huy Linh

Tháng Một 1, 2012
Họ và tên Cao Huy Linh
Giới tính Nam
Năm sinh 1965
Đơn vị Trường Đại học Sư phạm
Khoa/Phòng/Ban Khoa Toán
Lĩnh vực nghiên cứu Đại số và lý thuyết số
Chuyên môn giảng dạy
Chức danh
Bằng cấp Tiến sĩ (2008)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ
Chuyên ngành đào tạo
Địa chỉ
Điện thoại
Email  huylinh2002@yahoo.com

Công bố Quốc Tế: Có tổng cộng 5 công trình khoa học, được 7 trích dẫn.

MR2564850 (2011a:13035) Brodmann, Markus; Jahangiri, Maryam; Linh, Cao Huy Boundedness of cohomology. J. Algebra 323 (2010), no. 2, 458–472. (Reviewer: Karl Schwede), 13D45 (13A02 14B15).

MR2560904 (2011d:13016) Brodmann, Markus; Jahangiri, Maryam; Linh, Cao Huy Castelnuovo-Mumford regularity of deficiency modules. J. Algebra 322 (2009), no. 8, 2816–2838. (Reviewer: Philippe Gimenez), 13D45 (13A02)

MR2329693 (2008k:13022) Linh, Cao Huy Castelnuovo-Mumford regularity and degree of nilpotency. Math. Proc. Cambridge Philos. Soc. 142 (2007), no. 3, 429–437. (Reviewer: Isabel Bermejo), 13D45 (13A30)

MR2265510 (2007f:13036) Linh, Cao Huy; Trung, Ngo Viet Uniform bounds in generalized Cohen-Macaulay rings. J. Algebra 304 (2006), no. 2, 1147–1159. (Reviewer: P. Schenzel), 13H10 (13D45)

MR2150846 (2006j:13004) Linh, Cao Huy Upper bound for the Castelnuovo-Mumford regularity of associated graded modules. Comm. Algebra 33 (2005), no. 6, 1817–1831. (Reviewer: Isabel Bermejo), 13A30 (13D45)

********

Trong đó có 5 công trình nằm trong danh sách ISI

1.Title: Boundedness of cohomology
Author(s): Brodmann Markus; Jahangiri Maryam; Cao Huy Linh
Source: JOURNAL OF ALGEBRA  Volume: 323   Issue: 2   Pages: 458-472   DOI: 10.1016/j.jalgebra.2009.07.032   Published: JAN 15 2010

2.Title: Castelnuovo-Mumford regularity of deficiency modules
Author(s): Brodmann Markus; Jahangiri Maryam; Cao Huy Linh
Source: JOURNAL OF ALGEBRA  Volume: 322   Issue: 8   Pages: 2816-2838   DOI: 10.1016/j.jalgebra.2009.06.027   Published: OCT 15 2009

3.Title: Castelnuovo-Mumford regularity and degree of nilpotency
Author(s): Linh Cao Huy
Source: MATHEMATICAL PROCEEDINGS OF THE CAMBRIDGE PHILOSOPHICAL SOCIETY  Volume: 142   Pages: 429-437   DOI: 10.1017/S0305004106009819   Part: Part 3   Published: MAY 2007

4.Title: Uniform bounds in generalized Cohen-Macaulay rings
Author(s): Linh Cao Huy; Trung Ngo Viet
Source: JOURNAL OF ALGEBRA  Volume: 304   Issue: 2   Pages: 1147-1159   DOI: 10.1016/j.jalgebra.2006.06.038   Published: OCT 15 2006

5.Title: Upper bound for the Castelnuovo-Mumford regularity of associated graded modules
Author(s): Linh CH
Source: COMMUNICATIONS IN ALGEBRA  Volume: 33   Issue: 6   Pages: 1817-1831   DOI: 10.1081/AGB-200063340   Published: 2005

From → Đại số

Để lại phản hồi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: