Lê Văn Thuyết

Họ và tên Lê Văn Thuyết
Giới tính Nam
Năm sinh 1956
Đơn vị Cơ quan Đại học Huế
Khoa/Phòng/Ban Ban Đào tạo Sau đại học – Đại học Huế
Lĩnh vực nghiên cứu Đại số và Lý thuyết số.
Chuyên môn giảng dạy Cơ sở đại số hiện đại; Lý thuyết vành và môđun; Vành với điều kiện hữu hạn; Nhóm và vành
Chức danh Giáo sư (2007)
Bằng cấp Tiến sĩ (1992)
Ngạch công chức Giảng viên cao cấp
Ngoại ngữ Anh văn (C), Nga văn (B), Tiếng Đức (A)
Chuyên ngành đào tạo Đại số và lý thuyết số
Địa chỉ
Điện thoại
Email lvthuyethue@gmail.com

Công bố Quốc Tế [2016]: tổng cộng có 29 công trình khoa học, được 11 trích dẫn.

MR3583190 Le Van Thuyet; Tin, Phan Hong Some characterizations of modules via essentially small sub-modules. Kyungpook Math. J. 56 (2016), no. 4, 1069–1083. 16D10

MR3471349 Quynh, Truong Cong; Hai, Phan The; Le Van Thuyet Mutually essentially pseudo-injective modules. Bull. Malays. Math. Sci. Soc. 39 (2016), no. 2, 795–803. 16D50 (16L60)

MR3466011 Thuyet, Le Van; Dan, Phan; Quynh, Truong Cong Modules which are invariant under idempotents of their envelopes. Colloq. Math. 143 (2016), no. 2, 237–250. (Reviewer: David Ssevviiri) 16D80 (16D50 16W20)

MR3463866 Thuyet, Le Van; Thuy, Luong Thi Minh; Quynh, Truong Cong On quasi nil-injective modules. Ann. Univ. Sci. Budapest. Sect. Comput. 44 (2015), 93–107. 16D50

MR3169430 Quynh, Truong Cong; Koşan, M. Tamer; Le Van Thuyet On (semi)regular morphisms. Comm. Algebra 41 (2013), no. 8, 2933–2947. (Reviewer: Mustafa Alkan) 16D10

MR3063448 Thuyet, Le Van; Dan, Phan; Dung, Banh Duc On a class of semiperfect rings. J. Algebra Appl. 12 (2013), no. 6, 1350009, 13 pp. (Reviewer: Joseph Neggers) 16D80 (16P20)

MR2664680 (2012a:16003) Thuyet, Le Van; Quynh, Truong Cong On ef-extending modules and rings with chain conditions. Advances in ring theory, 327–334, Trends Math., Birkhäuser/Springer Basel AG, Basel, 2010, 16D10 (16L60)

MR2589852 (2011a:16009) Quynh, Truong Cong; Thuyet, Le Van Some properties of ef-extending rings. Math. J. Okayama Univ. 52 (2010), 123–131. (Reviewer: Adnan Tercan), 16D70 (16L60)

MR2684183 (2011f:16040) Le Van Thuyet; Truong Cong Quynh On small injective, simple-injective and quasi-Frobenius rings. Acta Math. Univ. Comenian. (N.S.) 78 (2009), no. 2, 161–172. (Reviewer: Gena Puninski), 16L60 (16D50)

MR2535996 (2010m:16009) Thuyet, Le Van; Quynh, Truong Cong On small injective rings and modules. J. Algebra Appl. 8 (2009), no. 3, 379–387. (Reviewer: J. Jirásko), 16D50 (16D60)

MR2503247 (2010a:16010) Thuyet, Le Van; Quynh, Truong Cong On general injective rings with chain conditions. Algebra Colloq. 16 (2009), no. 2, 243–252. (Reviewer: Ashish K. Srivastava), 16D50 (16D70 16D80)

MR2589134 (2011a:16007) Tai, Dinh Duc; Thuyet, Le Van On generalized PP-rings. East-West J. Math. 10 (2008), no. 2, 109–118. (Reviewer: Simion Sorin P. Breaz), 16D50 (16D70 16D80)

MR2478693 (2009i:16007) Banh Duc Dung; Le Van Thuyet On strictly generalized PP rings. Vietnam J. Math. 36 (2008), no. 3, 305–313. (Reviewer: Alberto Tonolo), 16D25 (16D40 16E50)

MR2446280 (2010b:16001) Thuyet, L. V.; Koşan, M. T.; Quynh, T. C. On cofinitely δ-semiperfect modules. Acta Math. Vietnam. 33 (2008), no. 2, 197–207. (Reviewer: J. Jirásko), 16D10 (16L30)

MR2494906 (2010a:16009) Thuyet, Le Van; Quynh, Truong Cong On GP-injective and nonsingular rings. East-West J. Math. 2007, Special Vol., 169–173. (Reviewer: Laiachi El Kaoutit), 16D50 (16D10)

MR2296379 (2008a:16003) Le Duc Thoang; Le Van Thuyet On generalizations of injectivity. Acta Math. Univ. Comenian. (N.S.) 75 (2006), no. 2, 199–208. (Reviewer: John Clark), 16D50 (16D80 16L60)

MR2243696 (2007d:16006) Thoang, Le Duc; Thuyet, Le Van On semiperfect, miniinjective rings with essential socles. Southeast Asian Bull. Math. 30 (2006), no. 3, 555–560. (Reviewer: Pere Ara), 16D50 (16D70 16D80)

MR2086026 (2005h:16007) Minh, Pham Van; Thuyet, Le Van A generalization of projective modules. Southeast Asian Bull. Math. 28 (2004), no. 4, 661–670. (Reviewer: Robert Wisbauer), 16D40

MR2021648 (2005c:16005) Chien, Nguyen; Thuyet, Le Van On EF-extending modules. Southeast Asian Bull. Math. 26 (2003), no. 6, 909–916. (Reviewer: Robert Wisbauer), 16D50 (16D70 16D80)

MR2009941 Nguyen Huu Bi; Le Duc Thoang; Le Van Thuyet Some results on the dimension of modules. Proceedings of the International Conference on Algebra and its Applications (ICAA 2002) (Bangkok), 253–260, Chulalongkorn Univ., Bangkok, 2002, 16D10

MR1684323 (2000b:16003) Brodskii, G. M.; Saleh, Mohammad; Le Van Thuyet; Wisbauer, Robert On weak injectivity of direct sums of modules. Vietnam J. Math. 26 (1998), no. 2, 121–127. (Reviewer: Surender K. Jain), 16D50 (16D90)

MR1474961 (98j:16003) Le Van Thuyet; Wisbauer, R. Extending property for finitely generated submodules. Vietnam J. Math. 25 (1997), no. 1, 65–73. (Reviewer: John Clark), 16D10 (16D70 16D80)

MR1328913 (96d:16009) Le Van Thuyet Some results on rings whose cyclic cofaithful modules are generators. Acta Math. Vietnam. 19 (1994), no. 1, 3–11. (Reviewer: Robert Wisbauer), 16D80 (16L60)

MR1274516 (95c:16010) Le Van Thuyet On ring extensions of FSG rings. Bull. Austral. Math. Soc. 49 (1994), no. 3, 365–371. (Reviewer: John Clark), 16D80 (16D90 16S34)

MR1260935 (94k:16012) Le Van Thuyet On rings whose finitely generated cofaithful modules are generators. Algebra Berichte [Algebra Reports], 70. Verlag Reinhard Fischer, Munich, 1993. ii+38 pp. ISBN: 3-88927-128-6 (Reviewer: Robert Wisbauer), 16D90 (16D80 16L60)

MR1238800 (94h:16024) Le Van Thuyet On co-FPF modules. Bull. Austral. Math. Soc. 48 (1993), no. 2, 257–264. (Reviewer: Robert Wisbauer), 16L60 (16D90)

MR1367450 (97a:16038) Le Van Thuyet Some results on quasi-Frobenius rings. Tạp chí Toán Học J. Math. 20 (1992), no. 1, 63–70. (Reviewer: H. H. Brungs), 16L60 (16P20)

MR1133718 (92m:16028) Phan Dân; Le Van Thuyet Some results on QF-n rings (n=2,3). Acta Math. Vietnam. 16 (1991), no. 1, 69–76, 16L60

Le Van Thuyet. On continuous rings with chain conditions. Tạp chí Toán Học J. Math. 19 (1991), no. 1, 49–59.

********

Trong đó có 10 bài nằm trong danh mục ISI

1. Title: ON CO-FPF MODULES
Author(s): VANTHUYET L
Source: BULLETIN OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY  Volume: 48   Issue: 2   Pages: 257-264   Published: OCT 1993

2. Title: ON RING EXTENSIONS OF FSG RINGS
Author(s): VANTHUYET L
Source: BULLETIN OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY  Volume: 49   Issue: 3   Pages: 365-371   Published: JUN 1994

3. Title: On General Injective Rings with Chain Conditions
Author(s): Le Van Thuyet; Truong Cong Quynh
Source: ALGEBRA COLLOQUIUM  Volume: 16   Issue: 2   Pages: 243-252   Published: JUN 2009

4. Title: ON SMALL INJECTIVE RINGS AND MODULES
Author(s): Le Van Thuyet; Truong Cong Quynh
Source: JOURNAL OF ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS  Volume: 8   Issue: 3   Pages: 379-387   Published: JUN 2009

5. Title: On Ef-extending Modules and Rings with Chain Conditions
Author(s): Le Van Thuyet; Truong Cong Quynh
Editor(s): Van Huynh D; Lopez Permouth SR
Conference: International Conference on Algebra and its Applications Location: Athens, OH Date: JUN 18-21, 2008
Source: ADVANCES IN RING THEORY  Book Series: Trends in Mathematics   Pages: 327-334   DOI: 10.1007/978-3-0346-0286-0_21   Published: 2010

6. ON A CLASS OF SEMIPERFECT RINGS
By:Thuyet, LV (Le Van Thuyet); Dan, P (Phan Dan); Dung, BD (Banh Duc Dung)
JOURNAL OF ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS
Volume: 12 Issue: 6 Article Number: 1350009
DOI: 10.1142/S0219498813500096
Published: SEP 2013

7. ON (SEMI)REGULAR MORPHISMS
By:Quynh, TC (Truong Cong Quynh); Kosan, MT (Kosan, M. Tamer); Thuyet, LV (Le Van Thuyet)
COMMUNICATIONS IN ALGEBRA Volume: 41 Issue: 8 Pages: 2933-2947
DOI: 10.1080/00927872.2012.667855
Published: AUG 3 2013

8. Mutually Essentially Pseudo-injective Modules
By:Quynh, TC (Truong Cong Quynh); Hai, PT (Phan The Hai); Thuyet, LV (Le Van Thuyet)
BULLETIN OF THE MALAYSIAN MATHEMATICAL SCIENCES SOCIETY
Volume: 39 Issue: 2 Pages: 795-803
DOI: 10.1007/s40840-015-0299-6
Published: APR 2016

9. MODULES WHICH ARE INVARIANT UNDER IDEMPOTENTS OF THEIR ENVELOPES
By:Thuyet, LV (Le Van Thuyet); Dan, P (Phan Dan); Quynh, TC (Truong Cong Quynh)
COLLOQUIUM MATHEMATICUM Volume: 143 Issue: 2 Pages: 237-250
DOI: 10.4064/cm6496-1-2016
Published: 2016

10. Some Characterizations of Modules via Essentially Small Sub modules
By:Thuyet, LV (Le Van Thuyet); Tin, PH (Phan Hong Tin)
KYUNGPOOK MATHEMATICAL JOURNAL
Volume: 56 Issue: 4 Pages: 1069-1083
DOI: 10.5666/KMJ.2016.56.4.1069
Published: DEC 2016

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s